Skip to content

Undersøgelse: Medlemmer er tilfredse med indkøbsklubben Spar Bonde

Omkring 90 procent af de medlemmer, der har svaret på spørgsmål omkring Spar Bonde, tilkendegiver, at de vil anbefale kolleger til at være med i indkøbsklubben.

Der er generelt rigtig god tilfredshed med indkøbsklubben Spar Bonde.

Det er én af konklusionerne i en tilfredshedsundersøgelse, som er gennemført. Samlet set var der en rigtig god karakter for indkøbsklubbens aktiviteter.

90 procent af de medlemmer, der har svaret på spørgsmålene i den udsendte undersøgelse, har tilkendegivet, at de vil anbefale andre kolleger til at være med i Spar Bonde.

I undersøgelsen har medlemmerne samtidig sat ord på, hvilken værdi Spar Bonde giver:

  • Det at gå sammen om at handle stort
  • Det er nemt at bruge
  • Slipper for selv at hente tilbud hjem
  • Har tiltro til at Spar Bonde opnår den rette pris
  • Sparer tid på indkøb

I svarene kom der også andre gode forslag til udvidelse af de indkøbsaftaler, som der er indgået en del af gennem 2022 og 2023. Samtidig er der opfordringer om at sætte mere fokus på økologi og handel med korn, foder og strøelse.

HISTORIEN BAG

Det var nogle sønderjyske landmænd, som gik sammen om etableringen af Spar Bonde tilbage i 2001.

Selve ideen med klubben er at sende en samlet ordre i udbud flere gange om året hos forskellige leverandører og derved opnå gode priser til medlemmerne.

Spar Bonde drives i et samarbejde mellem Velas, Sagro og Sønderjysk Landboforening.