Skip to content

Få en stærk og troværdig aftale omkring dit el-køb

Aftalens betydning

SPAR BONDE har i foråret 2022 landet samarbejdsaftale med energiselskabet Aura, som indeholder de elementer, som vi vil anbefale over for kunderne.

Aftalen indeholder følgende:

• Ingen aftalebinding udover løbende måned
• Ingen faktura- eller betalingsgebyr
• Ingen abonnementsgebyr
• Fakturering bagud efter forbrug
• Detaljeret specifikation på hver faktura
• Reference el-pris er Nord Pool Spot
• Aftalt fast lav marginal som bestemmes ud fra historisk årsforbrug

Om Aura Energi

Aura Energi er en dansk elselskab, der dækker det meste af Danmark, men har hjemme i Østjylland. Aura elselskab er et veletableret energiselskab med mere end 100 års erfaring.

Udtalelse

– Med dette indhold er det vores klare opfattelse, at alle landbrugskunder med den nye rammeaftale kan få en væsentlig bedre el-aftale, end de har i dag. Når vi med et el-tjek løber kundernes el-aftaler igennem, får de fleste sig en positiv overraskelse. Desuden får de et godt billede af, hvor de eventuelt kan spare på forbrug og se mulighederne i egenproduktion af el, fastslår Pieter Jans på vegne af SPAR BONDE.

Info om aftalen

Pieter Jans (Spar Bonde)
pij@slf.dk
2225 6309
www.aura.dk