skip to Main Content

Få en stærk og troværdig aftale omkring dit el-køb

Aftalens betydning

Spar Bonde har i foråret 2022 landet rammeaftaler med energiselskabet Aura, som indeholder de elementer, som vi vil anbefale over for kunderne.

Aftalen indeholder følgende:

• Ingen aftalebinding udover løbende måned
• Ingen faktura- eller betalingsgebyr
• Ingen abonnementsgebyr
• Fakturering bagud efter forbrug
• Detaljeret specifikation på hver faktura
• Reference el-pris er Nord Pool Spot
• Aftalt fast lav marginal som bestemmes ud fra historisk årsforbrug

Om Aura Energi

Aura Energi er en dansk elselskab, der dækker det meste af Danmark, men har hjemme i Østjylland. Aura elselskab er et veletableret energiselskab med mere end 100 års erfaring.

Udtalelse

– Med dette indhold er det vores klare opfattelse, at alle landbrugskunder med den nye rammeaftale kan få en væsentlig bedre el-aftale, end de har i dag. Når vi med et el-tjek løber kundernes el-aftaler igennem, får de fleste sig en positiv overraskelse. Desuden får de et godt billede af, hvor de eventuelt kan spare på forbrug og se mulighederne i egenproduktion af el, fastslår Pieter Jans på vegne af Spar Bonde.

Potentiel besparelse

AURA Variabel (spotaftale) er det produkt, kunderne tilbydes fra starten.

Der kan tilkøbes grøn strøm for et tillæg på 1,25 øre/kWh. Ønskes dette skal det oplyses ved
tilmeldingen af den enkelte kunde.

Info om aftalen

Pieter Jans (Spar Bonde)
pij@slf.dk
2225 6309
www.aura.dk