skip to Main Content

Brug egen udsæd og spar penge 2020

Spar Bonde medlemmer kan fremover få 10% hos Gl. Buurholt på oprensning og bejdsning af egen såsæd. Rabatten gives på den oprensede mængde, som udgør den største andel af den samlede pris. Netto koster oprensningen typisk 30-60 kr./hkg. Dertil kan…

Læs mere